Контакти

гр. София
бул. Ал. Стамболийски 136
тел: 0898517531
e-mail: saldo_tax@abv.bg
Разгледай увеличена
ТРЗ услуги


 • Изготвяне на ведомости за заплати
 • Изготвяне на декларация 1 и подаването и в ТД на НАП
 • Изготвяне на декларация 6 и подаването и в ТД на НАП
 • Изготвяне на платежни нареждания за превод на осигурителни вноски и данъци
 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
 • Подаване в ТД на НАП на уведомления по Чл.62 от КТ
 • Обработване и подаване на болнични листове в ТП на НОИ
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен доход
 • Издаване на служебни бележки при напускане
 • Оформяне на трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне на документи за пенсиониране
 • Заверка на осигурителни книжки*

Забележка: Всички услуги, означени със символ „* ” не са включени в цената за абонаментно обслужване и се заплащат допълнително /виж „цени”/.