Контакти

гр. София
бул. Ал. Стамболийски 136
тел: 0898517531
e-mail: saldo_tax@abv.bg
Разгледай увеличена
За нас

Ние Ви предлагаме професионалното счетоводство, от което се нуждае Вашия бизнес. За Вас работят специалисти с дългогодишен опит в областта на счетоводството и банковото дело.

При нас получавате качествено и бързо обслужване на атрактивни цени, спестявате време и средства. Документите Ви се обработват със съвременни и гъвкави софтуерни продукти.

За предлаганите от нас одиторски и правни услуги ползваме външни специалисти - доказани професионалисти в своята област.

С нас Вие получавате ежедневни консултации и съвети по всички въпроси, касаещи счетоводното и правното обслужване на Вашия бизнес.


Счетоводство

1.Абонаментно счетоводно обслужване

  • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика.
  • Създаване на индивидуален сметкоплан, съобразен със счетоводните стандарти и дейността на фирмата.
  • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните активи на дружеството.
  • Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи.
  • Съставяне на вторични счетоводни документи.
  • Следене на складови наличности.

всички